Przypadek

50 tekstów – auto­rem jest Przy­padek.

Podświado­mość sa­botu­je moją świadomość. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 grudnia 2011, 18:48

Mu­zyka - poez­ja dla mas. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 listopada 2011, 16:54

Ba­ba z uczuć, umysłowi lżej. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 listopada 2011, 17:25

A gdy­by cały świat był zmien­nym równa­niem które­go stałym wy­nikiem jest Bóg. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 listopada 2011, 16:32

Ry­zyko - mar­gi­nes błędu ko­konu bez­pie­czeństwa którym otaczają się ludzie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 listopada 2011, 20:28

Ku­puję więc jes­tem - pos­ta­wa dzi­siej­sze­go społeczeństwa. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 października 2011, 20:20

Każdy tyg­rys spot­ka kiedyś sta­do hien
i nie obej­dzie się bez ran. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 września 2011, 19:40

Nie mu­sisz znać ni­kogo ażeby ko­goś szanować. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 kwietnia 2011, 15:14

Wszys­tko w czym widzisz piękno możesz naz­wać sztuką,
a wte­dy ona będzie tworzyła ciebie i ty będziesz ją tworzył. 

aforyzm
zebrał 61 fiszek • 10 kwietnia 2011, 14:28

Niektórzy ludzie zacho­wują się jak plu­ton egze­kucyj­ny mo­jego mózgu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 kwietnia 2011, 19:27

Przypadek

"Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało... Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne." - V

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Przypadek

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność